Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Segédlet kreatív drámajáték tanításához 2. Óravázlatok

2010.04.13

Minisztériumi látogatásra készített óravázlat    
                                                        
1. Az óra témája: Bemelegítő-, relaxációs-, lazító – és ritmusgyakorlatok, nyelvtörők, mozgások / Az eddig tanultak részismétlése II. /

                                                        
2. A drámaóra helye: ...

3. A foglalkozás csoportja:...


                                    
4. Az órán jelen vannak:...


5. A foglalkozás pontos időpontja:...

6. Fókusz: Hogyan alakíthatják pozitív, befogadó módon a drámajátékok a különböző értelmi, érzelmi szinten lévő csoporttagok személyiségét? Lehet-e a drámajáték a személyiségfejlesztés és az empátia eszköze?


 7. Nevelési célok: Ön-és társismeret fejlesztése. Az érzelmek intellektualizálás (elmondása ) helyett azok átélése.

 8. Eszközök: Magnó, olyan zenékkel, amelyek stílusváltásokat, hangulatokat jellemeznek.                                                           A tanítási óra menete:

                                                                                                                    
1.  A csoport köszöntése – drámatanár 1 perc2. Névsorba rendezés – a csoport bármely tagja / spontán alakul ki, hogy kicsoda; mögötte egy függőleges oszlopban helyezkednek el  a csoport tagjai; a játék célja, hogy ismételten rögzüljenek a nevek, s az általunk használatos becenevek /  

                                                                 Játékidő: 2 perc    

                                                        
3.  Bevezetés a bemelegítő-, relaxációs – és lazítógyakorlatokhoz:

     a, Búzaszem / relaxációs bemelegítő-és légzőgyakorlat / :           Drámatanár: Alakítsatok ki egy jó nagy kört! Térdeljetek le, a két kezeteket tegyétek kinyújtva magatok elé, hajtsátok le a fejeteket, csukjátok be a szemeteket, a hátatokat engedjétek egészen le! Képzeljétek el, hogy Ti most búzamagok vagytok a hideg, téli földben. Édes álmot alszotok, mert lehullott a friss hó és megvéd benneteket. Hirtelen meghalljátok az első madárfüttyöt, s arcotokon érzitek a tavasz első napsugarainak cirógatásait. Kibújtok a földből, s szinte néhány pillanat alatt növekedésnek indultok Nyár van. Fölöttetek izzanak a nap sugarai. Érett kalászokká növekedtetek. Ringassátok ezeket a kalászokat! Próbáljatok meg egymáshoz igazodni, ahogyan kezeitekkel ritmikusan jobbra és balra ringatóztok! Most hirtelen szél kerekedik. A szél viharrá fejlődik. Az orkán megpróbálja kicsavarni a búza gyökereit, de az ellenáll. Hadd lássam, hogyan küzdenek a búzák! Az idő hirtelen lecsitul. Kellemesen süt a nap. A kalászok megszáradnak, és büszkén lengedeznek. De jaj! Jön a kasza és zsupsz, levágja mind.

                            Játékidő: 4 perc


    b, Drámatanár: - Üljetek fel, kényelmesen kört formálva a szőnyegen! Nemsokára itt van a tavaszi szünet. Tudjátok-e, milyen ünnep köré rendeződik ez a szünetünk?       
Gyerekek: - A húsvét köré.                                           
Drámatanár: - Milyen évszakban van húsvét?                           
Gyerekek: - Tavasszal.                                       
Drámatanár: - Milyen évszakokat ismertek még?                           
Gyerekek: - A telet, a nyarat és az őszt.                               
Drámatanár: - Ismételjétek háromszor utánam: tél, tavasz, nyár, ősz! Álljatok fel és                               jobb karotokkal, oldalra zárt tenyérrel adogassátok egymásnak az évszakok neveit! A szabály a szokásos: a melletted lévő egyik szomszédodnak sem adhatod át a következő szót! Aki téveszti az évszak  nevét, vagy vét a szabály ellen, kiesik. Aki kiesik a játékból,leül. Addig játszunk, amíg csak három ember marad benn.

                                            Játékidő: 4 perc
4. Bemelegítés és elmélyítés  utánzójátékokkal zenei aláfestéssel / A zene végig hangszeres népzene, csak a „Megy a hajó”, a pantomim és az „egy ujjammal irányítom a társam” játékoknál lágy filmzene / :    

  Drámatanár: Zenére fogunk játszani. Ma is megpróbálunk néhány dolgot utánozni.             Kérlek benneteket, hangtalanul válasszatok magatoknak párt a páros játékoknál, csak szemkontaktussal! Mindig figyeljétek a gyors váltásokat!

     a, - Zenekarrá alakulunk. Legyen egy karmester! Mindenki találja meg a saját helyét és hangszerét!

       - Favágók lettünk. Dolgozzatok párokban! Húzzátok azt a fűrészt! Vigyázz, dől a fa!

       - Hirtelen egy játszótéren termünk. De szép az a mászóka! Van még libikóka, a hintázás után nyugodtan próbáljátok ki az összest!                

           - Cirkuszban vagyunk. Nézzétek, milyen ügyes a kötéltáncos és a zsonglőrök is!

       -  Kajakverseny. Hányan ülnek egy kajakban? Vigyázz, kész, rajt! Húzzátok erősen az evezőket!

       - Teniszparti. Legyen egy háló! Legyenek meg a párok!

        - „Megy a hajó!” Integessetek az itthon maradóknak! Hogy nézitek az egyre távolodó rokonaitokat, barátaitokat?

       -  Pantomim. Párosan is játszhatjátok! Vigyázzatok, ez a játék olyan, mint a tükörjáték!

       - Ha párban voltatok, maradjanak a párok; ha nem gyorsan keresd meg a társad! Hangtalanul válasszátok ki,  kettőtök közül ki fog irányítani! Az irányítójátékos csak a mutatóujját használhatja! Próbáld meg csak az ujjad segítségével irányítani  a  társad!

       -  Ennyi munka után megérdemlünk egy szép csoportképet. Legyen egy fényképész! Találd meg a helyed a képen!

                                                                                                                                                                      Játékidő: 10 perc


  b, Relaxációs gyakorlat / Az Amelie csodálatos élete című film zenéjére /:               


      „Szemek a falon”:

                                                                                             
Most sétálunk egy kicsit. Nyugodtan járjátok be a teret! Nézzétek, azon a falon ott mosolyog rátok Kati szeme, a másikon pedig Peti szeme / A tanár megmutatja a szemek pontos helyét./.  Induljatok úgy el, hogy már az indulásban megérezzem, hogy meglátod a szemeket a falon. Találkozz velük. Lássam rajtad, hogy ez egy boldog találkozás volt!

                                                       Játékidő: 2 perc


c, Koncentrációs relaxációs gyakorlat / Mozart: D-dúr szimfóniájának egy borús hangulatú részére /:                                                                                                                                   

Üljetek le! Zenét fogunk hallgatni. Csukjátok be a szemeteket! Keressétek magatokban, milyen színeket láttok! Nyissátok ki a szemeteket! Milyen színeket láttatok? Milyen érzéseket ébresztettek bennetek ezek a színek? / A gyerekek egyesével válaszolnak, majd megpróbálunk megegyezni abban, hogy milyen volt a zene hangulata. /

                                                  Játékidő: 3 perc

            Csukjátok be ismét a szemeteket! Zene nélkül képzeljétek el, hogy egy tengerparton vagytok! Ugyanolyan korú gyerekek játszanak a forró homokban, mint Ti. Szeretnétek közöttük lenni! Már a bőrötökön érzitek a napsugarakat. Fagylaltot esztek. Fokozatosan nem gondoltok semmire. / Cél: Kellő ellazulás után a szöveges koncentrációs gyakorlatokhoz történő átvezetés /                                                     Játékidő: 1 perc                                                        
5. Szöveges koncentrációs gyakorlatok:    


    A drámatanár segít a szövegek kórusban történő elmondásában.


    a, Jobb kezeteket tegyétek a hasatokra, s mondjuk el közösen  kórusban a hónapokról   tanult „mondókánkat”!

       Januárban itthon vagyok, februárban vidéken, márciusban itthon vagyok, áprilisban vidéken...

       Most próbáljuk meg ugyanezt egyetlen levegővételre! Aki nem bírja tovább, üljön le! Lássuk, ki vagy kik  lesznek a legügyesebbek!

                                                         Játékidő: 2 perc


                                                    
b, Drámatanár: - Milyen nap van ma?                                
Gyerekek: - Hétfő.                                                
Drámatanár: - Milyen nap volt tegnap?                                
Gyerekek: - Vasárnap.                                        
Drámatanár: - Ügyesek vagytok. Mondjuk el közösen a hét napjairól szóló                     mondókánkat! Próbáljuk meg egyetlen lélegzetvétellel!                
Gyerekek: - Hétfő heves.                                                                                                                                                            
Kedd kedves.                                            
Szerda szerelmes.                                        
Csütörtök csendes.                                        
Péntek piszkos.                                        
Szombat szappanos.                                        
Vasárnap virágos.                                
Drámatanár: - Milyen nap lesz holnap?                            
Gyerekek: - Kedd.                                        
Drámatanár: - Van egy keddi napról szóló mondókánk is. Próbáljuk meg ezt is közösen elmondani! Szépen, értelmesen artikuláljatok!            
Gyerekek: - „Kedden kedvem kerekedett kikocsikázni Kassára. Kocsikázás közben kitörött Kedves Kelemen kocsisom karja. Kedves Károly kollegám,kérlek, küldj két kiló kámfort Kedves Kelemen kocsisom karja                  kigyógyítására!”                                
Drámatanár: - Milyen nyelvtörővel buzdítanánk Kelemen kocsis lovait, hogy siessenek haza gazdájukkal és kocsisukkal?

Gyerekek: -  „Có sárga, có szürke, có sárga, có szürke!”                    

Drámatanár: Most a lányok csak a szürke színű, a fiúk pedig csak a sárga színű lovakat biztassák. Így biztosan hamarabb hazaérnek a lovacskák. Egyszerre. Rajta! Egy másik nyelvtörőt is tanultunk, aminek Kelemen kocsis                      biztosan nagyon örülne. Milyen étel várja őt otthon egy piros edényben?    
Gyerekek: - „Piros csíkos cinkcsészében cukros csirkecomb.”                
Drámatanár: - Mit üzennek a harangok a hazaérkezetteknek? A szöveg elmondása közben harangozzatok is kezetekkel!
Gyerekek: - „Bimm – bamm,                                                 

Bimm – bamm,
Dél van,
Dél van.”                                        
Drámatanár: - Milyen lett Kelemen kocsis ruhája a karján? Próbáljátok meg ezt is a harangok nyelvén leírni!        Gyerekek: - „Ringy –rongy,   Ringy – rongy.” 

                                                                                                                                         Játékidő: 5 perc

                                                        
6. A „Kerek a káposzta” című dal eléneklése és eltáncolása

     a, Bevezető utánzójáték és beszélgetés a tánchoz:

         Drámatanár:- A múltkori foglalkozáson káposztákat nevelgettünk, növesztgettünk.                   
Elevenítsük fel, hogyan bomlik ki a káposztabimbó! Csukjátok össze egészen ökölbe a jobb kezeteket, a bal tenyeretek pedig nézzen felfelé!                   
Játsszátok el, ahogyan kinyílik és „szirmaira” bomlik a káposztátok!
                                                                                                                              Játékidő: 1 perc

           Drámatanár: - Láthattak-e Kelemenék kocsikázás közben káposztát?             
Gyerekek: - Igen.                                        
Drámatanár: - Azok is kámforrá váltak?                            
Gyerekek: - Nem.                                        
Drámatanár: - Megmaradtak a káposztáink?                            
Gyerekek: - Igen.                                        
Drámatanár: - Örüljünk nekik! Énekeljük és táncoljuk el a káposztáknak szóló dalunkat! Válasszatok magatoknak egy
párt!                                                                                                                  Játékidő: 2 perc

                                                        
7. Koncentrációs ritmusgyakorlat                                                                                
a, Bevezetés a ritmusgyakorlathoz:                                                                                    
Drámatanár: - Nő-e az árok mellett káposzta?                            
Gyerekek: - Nem.                                            
Drámatanár: - A múlt foglalkozáson parazsat is oltottunk. Most gondoljunk arra, ha Kelemen kocsis elhajtott az üszkös árkunk mellett, mit láthatott ott kiégetten, feketén?                                Gyerekek: - Fát.

   b, Ritmusgyakorlat:

        Drámatanár: - Mondjuk el úgy, hogy közben mutassuk is az üszkös fáról tanult versikénket / Montágh Imre: Tiszta beszéd 39. szöveg / !

- Most indítsuk egészen halkan a verset, s próbáljuk egyre hangosabban  elmondani!

- Játsszunk egy picit ezzel a szöveggel! Annácskát és Barnust  megkérném, legyenek ők a kapitányok, s válasszák ki saját csapatukatukat!! Egyesével szólítsátok ki leendő katonáitokat! Ha  megvan a teljes seregetek, oszlopban álljatok fel egymással szemben, s szövegmondás közben Annácskáék lábukkal dobolják a ritmust, míg             Barnusék csak tapsolják azt, s nagyon halkan lépkedjenek. Egyszerre induljatok! Rajta!


- Szerintetek ki volt az ügyesebb és miért?                    

Gyerekek: - Annácskáék, mert a lábbal dobogás sokkal hangosabb, zajosabb.                                                                                                                                                                      Játékidő: 3 perc
8. Lazítógyakorlatok, játékok = a foglalkozás levezetése:

  a, Drámatanár: - Látom, elfáradtatok. Lazításként próbáljatok meg a térben mozogni erre a zenére / angol keringő, filmzene / !

                            
- Milyen illatokat éreztetek a zene alatt?                       
Gyerekek: - Virágokét.                                       
Drámatanár: Milyen virágokat ismertek? Soroljatok fel néhányat!               
Gyerekek: - Tulipán, rózsa, hóvirág stb.                                 
Drámatanár: - Üljetek le és játsszuk el a „Tulipán, rózsa, szegfű, ibolya” játékunkat!                Bemelegítésként ismételjük el háromszor a virágok sorrendjét! Addig játszunk, amíg csak három gyerek marad bent.  

   b, Drámatanár: Most a mai foglalkozáson még utoljára mozgunk egy nagyot. Játsszuk el a tapsjátékunkat! Álljatok fel és járjatok körbe! Ha egyet tapsolok,  akkor  fussatok hátra, két tapsnál guggoljatok le, míg három tapsnál     forduljatok egyet a levegőben! Sokszor játszottuk már ezt a játékot, az győz, aki legtovább bírja tévesztés nélkül.                                                            
c, Drámatanár: Üljetek le! Ma mit vinnétek magatokkal a bőröndötökben? Játsszuk végig a „Ha elmegyek Hozzád és magammal viszem a bőröndömet, teszek bele egy...” játékunkat!
 d, Drámatanár: - Ma nagyon ügyesen dolgoztatok.  Arra kérlek Benneteket, gyúrjatok a tér anyagából egy hatalmas örömlabdát, és engedjétek fel, hogy mindenkinek boldog ünnepe  legyen!Köszönöm a jó hangulatot és  játékot!                                                                                                                                                                                                                                   Játékidő: 6 perc

                                                                    A drámajáték foglalkozás tartalma, ajánlott játékformák,fejlesztési célok és követelmények, tánc-és mozgásművészet, minimális teljesítmény, műalap    
                                                                                                    
1. Tartalom: Az egymásra figyelés, az együttes munka fejlesztése, a tér kihasználása,  térkitöltés,a mozdulatok lehetséges jelentéssíkjai, mikroszituációk megadott témákra,ritmusra, műalapra, dallamra    
                                                                                                         
2. Ajánlott játékformák: Bizalomjátékok, koncentrációs gyakorlatok, érzékelő gyakorlatok, mozdulatszótárak, mozgásos memóriagyakorlatok, ritmusgyakorlatok, légzésgyakorlatok, egyszerű tánclépések     

                                                                                                            
3. Fejlesztési célok és követelmények: Az eddig elsajátított játékok mélyebb bevésése örömszerzéssel. Annak az átélése, hogy az élet egyik legnagyobb ajándéka a játék iránti fogékonyság; tanulva játszani csoportban pedig nemes     adomány. A figyelem - terjedelem, tartósság, megoszlás -, a verbális-és a vizuális emlékezet fejlesztése.
                                                                                
4. Tánc-és mozgásművészet: A „Kerek a káposzta” című dal egyszerű tánclépésekkel történő előadása páros tánccal, mozdulatszótárak, mozgásos memóriagyakorlatok.

 5. Minimális teljesítmény: A csoport minden tagja vegyen részt a játékokban, s     érezze, hogy fontos része, központi magja a közösségnek, ahol elfogadják, szeretik, s ahol ők is bármikor a fókuszba  kerülhetnek.
 6. Műalap: Fekete László: Beszédművelési gyakorlatok és irányításuk, Kaposvár, 1999, 17. oldal nyelvtörői
                            

 Montágh Imre: Tiszta beszéd, Holnap Kiadó Kft., Budapest 2004.
                          
39.szöveg – Részlet Weöres Sándor: Magyar etüdök című művéből
             
Veress Ilona: Mezőcsávási gyermekfolklór, Kriterion, Bukarest – Kolozsvár, 2002, 595-ös szöveg    

                                                                            
7.A foglalkozás akkor éri el célját, ha valóban minden gyermek számára örömórát jelent a drámajátékokban való részvétel, s egymást segítve tanulnak a gyerekek.    

 

M. Fehérvári Judit                       

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.