Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Ibsen: Vadkacsa

 

 

A VADKACSA (1884)

1.Az illúziók és a valóság összeütközésének első darabja

Ibsen már érett drámaíró:

„A színház ítélőszék, ahol nemcsak karaktereket kell megítélni, de ahol vádlottá válhat minden néző is.”
Előző darabjaiban mint erkölcsi prédikátor jelenik meg.
Itt: meg kell bélyegezni a moralistát is.

2.Analitikus szerkezet:

-idilli indulás – megjelenik a múlt: Gregers, s morálja
A történet jó része az első felvonás előtt lejátszódott.
A szereplők jelenét a múlt határozza meg.

3.Jelenettechnika:

I. felvonás: Werlénél, II-V. felv.: Hjalmar lakásán
1 vagy 2 nap alatt
Tudatosság:

I. felvonás: előzmányek

II.-III. felvonás: lassú előkészítés – előjelek, szimbólumok
megemelt, lirizált szöveg
IV-V. felvonás: összeomlás: Hedvig nem a lánya – vadkacsa – halála

I. felvonás Werlénél:

- nősülés előtt (vaksága),
Gregersszel, fiával ki akar békülni - fia, 17 év után hazatér: anyjáért rajongott, apját gyűlöli
- sok mindent tud apjáról, s rendet akar tenni „én csak erkölcsiséget akarok”
- minden baj okát a hazugságban látja, erre rá akarja döbbenteni a másikat is
- naiv: elég a hazugságot leleplezni, s az emberek boldogok lesznek
Igaz morálok, hamis hirdetője.
Ezen az estén a vacsoránál 12-n ülnének az asztalnál, de Gregers meghívta Hjalmart is – 13-an
rossz előjel


II. felvonás (a többi felvonás Hjalmar lakásán, két nap alatt):


-viszonylag nyugodt, békés családi légkör
-Hjalmar: „nagy felfedezés”-re készül, a család kiszolgálja
-Gina: egyszerűségével összetartja a családot
-Hedvig:imádja szüleit, bár egyre erősödik szembetegsége, legőszintébb kapcsolata Hjalmarral
-öreg Egdal: a múltban él, a padlásra jár vadászni
Ebbe a családba avatkozik bele Gregers – a maga megszállott erkölcsével, hogy a hamis idillt szétrombolja

Ezzel szemben

Reling doktor: táplálja illúzióikat, tartja a hitet Hjalmarban
Ha az átlagembertől elveszik az illúzióit, akkor belehal.
Az emberiség átkai a moralisták.
Két morál ütközik.


IV. és V. felvonás: összeomlás:


Kiderül, hogy
Hedvig nem az ő lánya – öröklött szembetegsége Werlére vall – naturalizmus
Gina – korábbi kapcsolata Werlével
Hjalmar képtelen elviselni a szemébe mondott igazságot
menekülni szeretne, de hova – érzelmek zűrzavara
Hedvig: éli meg igazán válságként – eddig szeretetben nőtt, most eltaszítja – óriási törés
Gregers: tanács: a vadkacsa halálával győz az igazság
Ráveszi a kislányt, hogy ölje meg a vadkacsát – Hedvig öngyilkos lesz.
Hedvig és Hjalmar együtt maradnak.
Gregers megmoralizálja: most már hazugság nélkül nézhetnek egymás szemébe.
Nem változik semmi. Hjalmarnak mindig szüksége lesz, hogy hazugságai legyenek, hogy élni tudjon.

A vadkacsa többszörös szimbólum:


-a padláson bezárt vadkacsa nem láthatja meg a napvilágot, mert akkor nem érzi jól magát = család
= a hazug élet szimbóluma (ez a polgári lét csak addig mard meg, míg föl nem villan a másként élés fénye – mélyebb szimbolizmus)
-a vadkacsát Werle sebesített meg – nem tud már repülni, tönkre ment az élete = Edgal
-a szárnyaszegett élet jelképe: sorsa azonos Hedvigével (Werle hibája a múlt /apa/, hazugságának terhe a gyereket sújtja)
-az ártatlan áldozat = Hedvig


4.Jellemek:


Gregers A cselekmény fő inventora.
Elvei: elég a hazugságot leleplezni, s az emberek boldogok lesznek
naivitás, elzárva élt, nem ismeri a realitást, nőt, családot
Relling: „amíg a hegyekben volt, nem tudta követeléseit beváltani”
fantaszta, világboldogító – hívatlanul avatkozik bele mások életébe: életcél: kimentelek „kutya”
Hamis prófétizmusa pusztít, rombol. Ő, aki nem akarja apja életét folytatni, csak azt tuja folytatni.
Meglopja az álmokat. Werle a jövőt, Gregers az álmokat lopja el.
Ezt maga is felismeri: rájön, hogy nem volt több hivatása, minthogy „13.-nak üljön oda az asztalhoz”

Semmilyen morál nem engedi meg, hogy az eleven emberrel kísérletezni lehessen.
Hjalmar: a kisember; lusta, tehetségtelen, falánk, mindig fogadkozik,
önző, kicsinyes (csak étlapot hozott, süteményt nem)
„a nagy felfedezésre készül” – de még semmit nem tud róla
álvilágban ringatja magát „az én házamban nem szokás kellemetlen dolgokat mondani”
(pedig nem ő teremtette meg)
alapvetően elégedett, szereti kislányát – a realitás felborítja = alszik
–„a te gyerekednek van-e joga …” (197)
Humora (fekete) – könyvek, folyóiratok, Hedvig nem vágta fel – nem olvas (210)
-(191)
-Kimerít ez a csomagolás! (212)
-megy meghalni, de vesz egy kalapot

Gina: egyszerű, összetartja családját, odavan férjéért - belekényszerült
múltja – álszent? kispolgári? – tehet mást?,de
érzéketlen a költőibb dolgok iránt – szellőztetés
kihasználják vagy ő is áltat? – férje büszke, hogy ő tartja el – hazugság, Gina titkolja, hogy nélküle Hjalmarból még ennyi sem lett volna

Egdal: a múltban él, a padláson vadászik, elmenekül a jelen elől
Hedvig:egyetlen őszinte, még tiszta, romlatlan lény – gyerek a felnőttek között

Werle: tipikus üzletember, a vagyon érdekében mindent

Relling: szócső, rezonör – ha az átlagembertől elveszik illúzióit, hazugságait – belehal
a saját életét mindenki elronthatja, de a másikéba nincs joga beavatkozni
„az emberiség átkai a moralisták” (meg kell őket bélyegezni)

segít elhitetni Hjalmarnak, hogy van célja az életének (168) – találmány, feleség, gyerek
látja: Hjalmar egy senki, csak azáltal vki, hogy környezete azzá teszi
A hazugság az élet mozgatója. Életben tart.
„Az eszmény a legnagyobb hazugság.”
pontosan tudja Gregers elveinek veszélyét: világboldogítás (175)
Gregers mániája is élethazugság – a legveszélyesebb, mert másokat pusztít el
Ál figurák, álmodozók.

5.Szimbólumok:
a)13-an
b)padlás = elzártság, álomvilág
c)vadkacsa
d)kutya = Gregers
e)szövegek:
„az idő is megállt a vadkacsa tanyáján” (156) – nincs előrehaladás, csak vegetálás
„olyan ez az egész, mint a tenger mélye” (158)
„az lesz a vége a puskázásnak, hogy kárt tesztek magatokban” (159)
„mitől poshadt a levegő, mikor naponta szellőztetek” (170, Gina)
f)londoni könyv címlapja (156): halál – óra – kislány = már csak idő kérdése

6.Naturalizmus:


-szembetegség
-meglopja az álmokat: apa és fiú
Ennek a világnak a hazugságai éppoly embertelenek, mint az igazságaié.
Naturalista téma szimbolista költészettel.

7.Kérdések:


-Van-e joga egy embernek beleavatkozni a másik életébe? (aki beavatkozik, az nem kopog)
-Milyen világban élnek? Lehet-e ítéletet mondani kívülről?
-A vérszerinti kötelék mennyire köt? Hogyan lehet feldolgozni egy ilyen fordulatot?
-Kellenek-e tragédiák az ember életébe?
-Élethazugságok = remény?

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.