Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kreatív drámajáték óravázlat integrált csoportban 2. rész

2010.03.19
Szöveges koncentrációs gyakorlatok:                                                                                                                                                                                                                                A drámatanár segít a szövegek kórusban történő elmondásában.                                                                                                                                                                                            a, Jobb kezeteket tegyétek a hasatokra, s mondjuk el közösen  kórusban a hónapokról         tanult „mondókánkat”!                                                                                                            Januárban itthon vagyok, februárban vidéken, márciusban itthon vagyok, áprilisban      vidéken...                                                                                                                              Most próbáljuk meg ugyanezt egyetlen levegővételre! Aki nem bírja tovább, üljön        le! Lássuk, ki vagy kik lesznek a legügyesebbek!                                                                                                                                                                      Játékidő: 2 perc                                                                                                                                                      b, Drámatanár: - Milyen nap van ma?                                                                                      Gyerekek: - Hétfő.                                                                                                                   Drámatanár: - Milyen nap volt tegnap?                                                                               Gyerekek: - Vasárnap.                                                                                                          Drámatanár: - Ügyesek vagytok. Mondjuk el közösen a hét napjairól szóló                                            mondókánkat! Próbáljuk meg egyetlen lélegzetvétellel!                                      Gyerekek: - Hétfő heves.                                                                                                                                                                                                             Kedd kedves.                                                                                                                       Szerda szerelmes.                                                                                                                 Csütörtök csendes.                                                                                                                      Péntek piszkos.                                                                                                                     Szombat szappanos.                                                                                                             Vasárnap virágos.                                                                                         Drámatanár: - Milyen nap lesz holnap?                                                                               Gyerekek: - Kedd.                                                                                                               Drámatanár: - Van egy keddi napról szóló mondókánk is. Próbáljuk meg ezt is                                       közösen elmondani! Szépen, értelmesen artikuláljatok!                               Gyerekek: - „Kedden kedvem kerekedett kikocsikázni Kassára. Kocsikázás közben                             kitörött Kedves Kelemen kocsisom karja. Kedves Károly kollegám,                                kérlek, küldj két kiló kámfort Kedves Kelemen kocsisom karja                                         kigyógyítására!”                                                                                               Drámatanár: - Milyen nyelvtörővel buzdítanánk Kelemen kocsis lovait, hogy                                           siessenek haza gazdájukkal és kocsisukkal?                                                 Gyerekek: -  „Có sárga, có szürke, có sárga, có szürke!”                                                 Drámatanár: Most a lányok csak a szürke színű, a fiúk pedig csak a sárga színű lovakat                       biztassák. Így biztosan hamarabb hazaérnek a lovacskák. Egyszerre.                     Rajta! Egy másik nyelvtörőt is tanultunk, aminek Kelemen kocsis                                  biztosan nagyon örülne. Milyen étel várja őt otthon egy piros edényben?      Gyerekek: - „Piros csíkos cinkcsészében cukros csirkecomb.”                                               Drámatanár: - Mit üzennek a harangok a hazaérkezetteknek? A szöveg elmondása                                    közben harangozzatok is kezetekkel!                                                           Gyerekek: - „Bimm – bamm,                                                                                                                     Bimm – bamm,                                                                                                                    Dél van,                                                                                                                                            Dél van.”                                                                                                            Drámatanár: - Milyen lett Kelemen kocsis ruhája a karján? Próbáljátok meg ezt is                        a harangok nyelvén leírni!                                                                       Gyerekek: - „Ringy –rongy,                                                                                                                       Ringy – rongy.”                                                                                                                                                                                            Játékidő: 5 perc                                                                                                                                                                   6. A „Kerek a káposzta” című dal eléneklése és eltáncolása                                                                                                                                                                                        a, Bevezető utánzójáték és beszélgetés a tánchoz:                                                                                                                                                                                                            Drámatanár:- A múltkori foglalkozáson káposztákat nevelgettünk, növesztgettünk.                                  Elevenítsük fel, hogyan bomlik ki a káposztabimbó! Csukjátok össze                                  egészen ökölbe a jobb kezeteket, a bal tenyeretek pedig nézzen felfelé!                         Játsszátok el, ahogyan kinyílik és „szirmaira” bomlik a káposztátok!                                                                                                                                                                                                                                                      Játékidő: 1 perc                                                                                                                                                                   Drámatanár: - Láthattak-e Kelemenék kocsikázás közben káposztát?                                    Gyerekek: - Igen.                                                                                                                 Drámatanár: - Azok is kámforrá váltak?                                                                              Gyerekek: - Nem.                                                                                                                      Drámatanár: - Megmaradtak a káposztáink?                                                                         Gyerekek: - Igen.                                                                                                                 Drámatanár: - Örüljünk nekik! Énekeljük és táncoljuk el a káposztáknak szóló                                                dalunkat! Válasszatok magatoknak egy párt!                                                                                                                                                                                                                                                                                         Játékidő: 2 perc                                                                                                                                                                   7. Koncentrációs ritmusgyakorlat                                                                                                                                                                                                                                      a, Bevezetés a ritmusgyakorlathoz:                                                                                                                                                                                                                                    Drámatanár: - Nő-e az árok mellett káposzta?                                                                     Gyerekek: - Nem.                                                                                                                 Drámatanár: - A múlt foglalkozáson parazsat is oltottunk. Most gondoljunk arra, ha                               Kelemen kocsis elhajtott az üszkös árkunk mellett, mit láthatott ott                                     kiégetten, feketén?                                                                                        Gyerekek: - Fát.                                                                                                                                                                                                                                                            b, Ritmusgyakorlat:                                                                                                                                                                                                                                                               Drámatanár: - Mondjuk el úgy, hogy közben mutassuk is az üszkös fáról tanult                               versikénket / Montágh Imre: Tiszta beszéd 39. szöveg / !                                                           - Most indítsuk egészen halkan a verset, s próbáljuk egyre hangosabban                               elmondani!                                                                                                                        - Játsszunk egy picit ezzel a szöveggel! Annácskát és Barnust                                         megkérném, legyenek ők a kapitányok, s válasszák ki saját                                              csaoatukat!! Egyesével szólítsátok ki leendő katonáitokat! Ha                                          megvan a teljes seregetek, oszlopban álljatok fel egymással szemben,                               s szövegmondás közben Annácskáék lábukkal dobolják a ritmust, míg                                  Barnusék csak tapsolják azt, s nagyon halkan lépkedjenek. Egyszerre                                     induljatok! Rajta!                                                                                                               - Szerintetek ki volt az ügyesebb és miért?                                                   Gyerekek: - Annácskáék, mert a lábbal dobogás sokkal hangosabb, zajosabb.                                                                                                                                                                                                                                                          Játékidő: 3 perc                                                                                                                                                                       8. Lazítógyakorlatok, játékok = a foglalkozás levezetése:                                                                                                                                                                                                a, Drámatanár: - Látom, elfáradtatok. Lazításként próbáljatok meg a térben mozogni                                    erre a zenére / angol keringő, filmzene / !                                                                          - Milyen illatokat éreztetek a zene alatt?                                                         Gyerekek: - Virágokét.                                                                                                         Drámatanár: Milyen virágokat ismertek? Soroljatok fel néhányat!                                     Gyerekek: - Tulipán, rózsa, hóvirág stb.                                                                              Drámatanár: - Üljetek le és játsszuk el a „Tulipán, rózsa, szegfű, ibolya” játékunkat!                            Bemelegítésként ismételjük el háromszor a virágok sorrendjét! Addig                                 játszunk, amíg csak három gyerek marad bent.                                                                                                                                                                                      b, Drámatanár: Most a mai foglalkozáson még utoljára mozgunk egy nagyot. Játsszuk                                      el a tapsjátékunkat! Álljatok fel és járjatok körbe! Ha egyet tapsolok,                             akkor  fussatok hátra, két tapsnál guggoljatok le, míg három tapsnál                                     forduljatok egyet a levegőben! Sokszor játszottuk már ezt a játékot, az                             győz, aki legtovább bírja tévesztés nélkül.                                                                                                                                                                                               c, Drámatanár: Üljetek le! Ma mit vinnétek magatokkal a bőröndötökben? Játsszuk                              végig a „Ha elmegyek Hozzád és magammal viszem a bőröndömet,                                    teszek bele egy...” játékunkat!                                                                                                                                                                                                                   d, Drámatanár: - Ma nagyon ügyesen dolgoztatok.  Arra kérlek Benneteket, gyúrjatok                                 a tér anyagából egy hatalmas örömlabdát, és engedjétek fel, hogy                              mindenkinek boldog ünnepe  legyen!Köszönöm a jó hangulatot és                                    játékot!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Játékidő: 6 perc                                                                                                                                                                                          A drámajáték foglalkozás tartalma, ajánlott játékformák,fejlesztési célok és                      követelmények, tánc-és mozgásművészet, minimális teljesítmény, műalap                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1. Tartalom: Az egymásra figyelés, az együttes munka fejlesztése, a tér                                    kihasználása,     térkitöltés,a mozdulatok lehetséges jelentéssíkjai,                                      mikroszituációk megadott témákra,     ritmusra, műalapra, dallamra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2. Ajánlott játékformák: Bizalomjátékok, koncentrációs gyakorlatok, érzékelő                             gyakorlatok, mozdulatszótárak, mozgásos memóriagyakorlatok,                                        ritmusgyakorlatok, légzésgyakorlatok, egyszerű tánclépések                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3. Fejlesztési célok és követelmények: Az eddig elsajátított játékok mélyebb               bevésése örömszerzéssel. Annak az átélése, hogy az élet egyik legnagyobb                         ajándéka a játék iránti fogékonyság; tanulva játszani csoportban pedig nemes                  adomány. A figyelem - terjedelem, tartósság, megoszlás -, a verbális-és a                       vizuális emlékezet fejlesztése.                                                                                                                                                                                                                                          4. Tánc-és mozgásművészet: A „Kerek a káposzta” című dal egyszerű                              tánclépésekkel történő előadása páros tánccal, mozdulatszótárak,                                      mozgásos memóriagyakorlatok                                                                                                                                                                                                                                  5. Minimális teljesítmény: A csoport minden tagja vegyen részt a játékokban, s              érezze, hogy fontos része, központi magja a közösségnek, ahol elfogadják,                       szeretik, s ahol ők is bármikor a fókuszba  kerülhetnek.                                                                                                                                                                                                   6. Műalap: Fekete László: Beszédművelési gyakorlatok és irányításuk,                            Kaposvár, 1999, 17. oldal nyelvtörői                                                                                             Montágh Imre: Tiszta beszéd, Holnap Kiadó Kft., Budapest 2004                                                    39.szöveg – Részlet Weöres Sándor: Magyar etüdök című művéből                                  Veress Ilona: Mezőcsávási gyermekfolklór, Kriterion, Bukarest –                                                Kolozsvár, 2002, 595-ös szöveg                                                                                                                                                                                                                  
 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.